Ladies Article
´kEu jhil isák orejkag ,sx.sl fi!LH .egÆ we;sfjkjd
Nov 02, 2012  Views 2656
Apr 05, 2013  Views 2494
tÈfkod ðúf;a jerÈhg lrk f.dvla foaj,a yßhg lrkak
Jun 25, 2015  Views 2774
n;a m;g fjkila tla lrk rij;a n;, lßhla
Jan 30, 2018  Views 157
Nov 02, 2014  Views 2512
Aug 05, 2012  Views 2538
May 29, 2013  Views 2484
May 18, 2014  Views 2540
  Models mirror
pooja atapattu
images (9)
Udari Warnakulasooriya - Magazine
images (11)
Gayesha Perera - Cheer The Lions
images (8)
Shani Shenaya Wickremasinghe
images (59)
  Song of the Day - Lyrics
Jagan Mohini [ Saras
wen vee den yanna it
Athagili Alla Tharuk
Mage Puthuta Mal Yah
siyak au laba mageth
Miya Yai Do Manda
  Films
Vettaikaaran (2009)
Double Trouble
Dont worry Im a Ghos
Mago Digo Dai
Anithya
Parthale Paravasam
  Cartoons
SUTINMAATIN (133) 20
ALI MALLI MAMAI 129
KUMBICHCHI (03) 2015
Pink Panther Sinhala
Dunu Waliga Wanduru
Sylvester & tweety
 ueÉ tl n,kak wdmq wkqIaldg yÈisfha Call tlla wrka flda,s f,daflg fmakak lshmq foa  ) Video & Photos
Apr 16, 2018 11:14 am
view 3531 times
0 Comments

 ueÉ tl n,kak wdmq wkqIaldg yÈisfha Call tlla wrka flda,s f,daflg fmakak lshmq foa  ) Video & Photos

miq.sh isl=rdod Èkfha Royal Challengers Bangalore iy King~s XI Punjab w;r nex.f,darfha meje;ajqKq IPL ;r.h keröug fnd,sjqâ ks,s wkqIald Y¾ud weú;a isáhd'

fujr wkqIaldf.a ieñhd úrdÜ flda,s ;r.jÈkafka Royal Challengers Bangalore lKavdhughs'


flfia fj;;a úrdÜ flda,s IPL fi,a,ï lrkfldg w;afmd,ika§ wkqIald Y¾ud Tyqj Èß.ekajQjd'

tys§ flda,sf.a àï tl ueÉ tl Èkak ksid wkqIald ysáfha udr i;=glska''

ta jf.au ueÉ tl bjr jqKdu flda,s wkqIaldg flda,a tlla wrf.k T;kska whska fjkak lsh,d lshmq isoaêhl=;a krUkafkl=f.a cx.u ÿrl;kfha ùäfhda .;fj,d ;snqKd''

tu ùäfhdaj fï jk úg wka;¾Pd,fha fõ.fhka me;sfrkak;a mgkaf.k ;sfnkjd'

wod< isÿùu my;ska n,kak  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *