Ladies Article
.eìks iufha fok úgñka j¾. ujg;a orejdg;a tlfia jeo.;a
Aug 15, 2018  Views 2755
Jun 01, 2013  Views 2742
Jun 28, 2013  Views 2741
W.=fra hula ysrWfkd;a
Mar 13, 2017  Views 2746
WK y;=frl= fkdj ñ;=frls
Jan 20, 2018  Views 2751
ujg wd;rhsáia‌ kï <orejdg óueia‌fudr wjodkula‌
Dec 19, 2017  Views 2750
lv, fld;a;=
Jan 19, 2017  Views 2755
May 09, 2014  Views 2746
  Models mirror
Jayani Samarakkody
images (14)
zeeniya
images (9)
Menaka Maduwanthi
images (23)
Nishika
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Hitha Wawannema Na O
Asuweda Kawrun Ho Ob
Sundara Rathriyak Me
mage-langa-inna-kiya
Me Mey Gaha Yata
Ma Neth Kadalle
  Films
Anithya
Sada Yahanata
Aarzoo
Mardaani
Kattradhu Thamizh
A Bizarre Love Trian
  Cartoons
Pink Sinhala Cartoon
SCOOBY DOO (134) 201
BEN10 - (02) 2014-08
KUNGFU CHANDI (55) 2
BEN 10 - 01-17
Kadiyai Thadiyai
lsisu fohla wu;l lr,d keye" ug jvd uf.a orefjda fokakd .ek fydhkafka thd ;uhs'' - wð;a uq;=l=udrK
Jul 18, 2018 01:38 pm
view 3646 times
0 Comments

lsisu fohla wu;l lr,d keye" ug jvd uf.a orefjda fokakd .ek fydhkafka thd ;uhs'' - wð;a uq;=l=udrK

fï wms fokakf.a ðú; l;dj lsõfjd;a yß''

ukqiaifhlaf.a .;s.=K ckaufhka f.k tk foj,a" tajd fjkia fjkafka keye''

lKavdhï ix.S;h ;=, ;u ku rojd.kak oYl .Kkdjla mqrd wð;a uq;=l=udrK fjfyi uykais jqKd' ld,hla nia wð;a lshd f,an,a .eiqj;a Tyqg wdof¾ lrk fma%laIlhska wvq jqfka keye' ;ju;a ck;djf.a wdof¾ ,nk wð;a h,s l;dnyg ,la jqfKa fla iqÔjd tlal újdy jqKdg miafihs' wð;a jf.au iqÔjd .ek h,s h,s;a l;d lrkakg mgka .;af;a Tjqkaf.a weiqr ksihs' Tjqkaf.a wÆ;a f;dr;=re .ek l;d lrkak wð;a jf.au iqÔjd ysre f.disma fj; f.dv jqKd'


fï Tjqka .ekhs  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips