Ladies Article
Sep 06, 2012  Views 2863
Sep 16, 2013  Views 2802
Oct 29, 2014  Views 2809
ksfji wmsrsiqÿ lrk jdia;= fodaI
Feb 28, 2014  Views 2889
fodia;r,df.ka f,âvqkaj fírd.kak
Aug 18, 2012  Views 2819
wjq,a ù hk mjq,a Èúhg iïm; f.fkk orefjla‌ ,nd.ekSu
Jan 05, 2018  Views 2836
rig lkak lEu fõ,la
Jul 09, 2015  Views 2896
Mar 06, 2015  Views 2833
  Models mirror
Kaveesha Ayeshani model
images (37)
Kethaki
images (7)
Ramani Fernando -Fashion Show
images (40)
Udari Nadishani
images (20)
  Song of the Day - Lyrics
Amma Kenek
manamalaka pana umma
Arabumama Kandulak W
Sulanga Oabada Mage
Gahaka Mal Pipila
Mal Pokuru Pokuru Ay
  Films
Long BIG Awaited
D for Dopidi
Love So Divine
Please Wait
Sir Last Chance
Jab We Met 2007
  Cartoons
Sinhala Cartoon
ROARY THE RACING CAR
KUNFU PANDA (10) 04-
HORA POLICE (07) 201
Pink Panther 05-06-
MAYA DIVAINA 07 2016
,xldfõ foaYmd,{hkaf.a Tn ljodj;a fkdoelmq iqrEmS ÈhKshka iy lvjiï mq;=ka fukak
Nov 08, 2018 01:22 pm
view 4044 times
0 Comments

,xldfõ foaYmd,{hkaf.a Tn ljodj;a fkdoelmq iqrEmS ÈhKshka iy lvjiï mq;=ka fukak

fï ojiaj, ,xldfõ m%Odku ud;Dldj fï rfÜ foaYmd,khfka'

yenehs wms fï lshkak hkafka foaYmd,kh .eku fkfjhs'

wfma rg md,kh lrk ue;s weu;sjrekaf.a ÿjd orejka .ek'

b;ska fï bkafka ,xldfõ ckm%sh foaYmd,k pß;j, lvjiï mq;=ka iy rEu;a ÈhKsjreka msßila


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips