Ladies Article
Aug 27, 2012  Views 2861
Aug 19, 2014  Views 2829
Nov 10, 2013  Views 2818
Dec 30, 2012  Views 2838
Jun 05, 2015  Views 2810
Jul 14, 2014  Views 2849
Jan 07, 2015  Views 2810
f.oroSu ,iaik fjkak
Aug 24, 2016  Views 2812
  Models mirror
Oshadi Himasha Chavindi
images (68)
nadeesha new image
images (13)
Nilu Senanayake
images (14)
Kaushalya Madhavis
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Obage Sewane
kandulu unana oya as
Suwanda Hamana Bilid
Sudu Neluma
Sudu Pata Gawme Adar
Sihina Danawwaka
  Films
Thadaiyara Thaakka
Panithuli
Shikar
Samanala Dadayama si
pissu hadena sanda s
Wiyaru Seya Full Sin
  Cartoons
Pink Panther Sinhala
SUTINMAATIN (57) 201
Pink Panther Sinhala
AUSTIN and JUSTIN 20
Wana Saraa-2015-01-2
Sinhala Cartoon
rx.k Ys,amS wls, Okqoaorf.a WmkaÈkhg" ìß| taó ÿkakq im%hsia Party tl
Mar 15, 2019 03:38 pm
view 123 times
0 Comments

rx.k Ys,amS wls, Okqoaorf.a WmkaÈkhg" ìß| taó ÿkakq im%hsia Party tl


wls, Okqoaor lshkafka yefudaf.u wdof¾ Èkd.;a; k¿fjla'

celaika weka;ksf.a mq;d úÈyg uq,a ldf,a y÷kd .;a;;a oeka kï Tyqj mshdf.a ye¢kaùulska f;drj y÷kajd fokak mq¿jka fj,d ;sfhkafka l,dj ;=< Tyqf.a wkkH;djhla yod.;a ksihs'

fldfydu jqK;a fï jir wdrïNfhaÈu újdy Èúhg we;=<;a jqKq wls,f.a WmkaÈkh wog fh§ ;sfnkjd' b;ska ta fjkqfjka wls,f.a ìß| taó yefudau tl;=lrf.k wls,g im%hsia party tlla §,d ;snqKd' wls, újdy jqKdg miafia iurk m<jeks WmkaÈkh;a fïl'

ta wjia:djg wls,f.a mjqf,a wh jf.au ys;j;=ka lsysm fofkl=;a tl;= fj,d ysáhd'

tu wjia:dfõ cdhdrEm my;ska'''


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *